Nacházíte se: Úvod >> Produkty a služby >> Ostraha majetku


Fyzická ostraha je nejběžnější způsob ochrany prostor zákazníka, ale zároveň je nejméně efektivní.

Platí však, že prevence je mnohem účinnější než represe, což se potvrzuje v tom, že chráněný objekt je pro zloděje daleko méně zajímavý než objekt nechráněný.

Efektivitu fyzické ostrahy lze zvýšit současným využitím jiných bezpečnostních technologií.

V rámci fyzické ostrahy majetku nabízíme klientům tyto základní služby:


Dle požadavků klienta je prováděna pochůzková činnost v rámci areálů na pevných nebo pohyblivých strážních stanovištích, která může být na přání klienta vykonávána se služebním psem. Strážní mohou plnit i funkci protipožární a ekologické hlídky.

Na přání zákazníka lze pro kontrolu výkonu pochůzkové služby využít elektronický systém, který eviduje místa a časy provedených kontrol a přítomnosti strážných na stanovištích.

 • tato služba vychází z rozboru stávající situace a vypracování bezpečnostní studie, obsahující riziková místa, návrhy na řešení snížení nákladů při zvýšení bezpečnosti
 • zabránění vstupu do objektu nepovoleným osobám
 • regulace pohybu osob v objektu podle schváleného režimu (interní zóny)
 • podání základních informací o službách a jejich rozmístění v objektu
 • zabránění páchání trestné činnosti a zajištění pachatelů
 • preventivní činnost na úseku požární ochrany
 • zajištění klíčového režimu ve střežených objektech
 • poradenská činnost v oblastech tvorby a zajišťování bezpečnostní politiky objednatele
 • recepční služba v objektech objednatele
 • obchůzková služba s využitím systému obchůzkové kontroly - dle přání objednatele možno se psem služebního plemene
 • další služby dle požadavku objednatele
 • nepravidelné fyzické kontroly objektů

V souvislosti s fyzickou ostrahou objektů nabízíme tuto službu, která tvoří součást nabídky našeho portfolia bezpečnostních služeb.

Tato služba po dohodě se zákazníkem může zahrnovat tyto činnosti:

 • kontrola oprávněnosti vstupu osob, případně regulace jejich pohybu ve střeženém objektu
 • kontrola a evidence vozidel vjíždějících a vyjíždějících z a do objektu
 • klíčová služba a dodržování pravidel klíčového režimu
 • preventivní bezpečnostní pochůzky v objektu
 • evidence a přijímání návštěv
 • informační služby návštěvníkům
 • přepojování hovorů a obsluha ústředny
 • přebírání případně rozdělování došlé pošty a zásilek
 • namátkové kontroly zaměstnanců zákazníka

Důležitou součástí našich služeb jsou činnosti související s výjezdovými skupinami.


Nepřetržitě operují ve střeženém regionu a průběžně vykonávají funkci autohlídek, které náhodně kontrolují střežené objekty.

Dojde-li k narušení některého ze střežených objektů, je o tom informována ta hlídka, která je nejblíže a může okamžitě zasáhnout. Obsluha PCO navede zásahové vozidlo na místo narušní. Tímto způsobem lze dosáhnout rychlosti zásahu, která je řádově několik minut.

Výjezdová vozidla jsou vybavena zařízením pro sledovaní polohy vozidla a evidenci jeho pohybu. Tím je umožněna naprostá přesná kontrola těchto vozidel.

Používají privátní rádiovou síť nezávislou na jiných operátorech. Kromě toho mají mobilní telefony.

Pracovníci výjezdových skupin jsou pečlivě vybíráni a připravováni, aby splňovali podmínky rychlé akceschopnosti. Procházejí speciálními kursy sebeobrany, střelecké a taktické přípravy a abslovovali pohovor s psychologem.


Jsou pro zákazníka ekonomicky výhodnou doplňkovou službou, které plní funkce:

 • preventivní
 • kontrolní

V plánovaných termínech i v nepravidelných intervalech provádějí kontroly:

 • objektů, které jsou napojeny na EZS a EPS
 • objektů, u kterých se navyplatí trvalá ostraha nebo dálkový elektronický dohled (EZS)
 • vlastních pracovníků ostrahy.

Tato činnost napomáhá cíleně, efektivně minimalizovat rizika, chránit životy, zdraví a majetek zákazníka. Nepravidelná autohlídka může být vhodným doplňkem i fyzické ostrahy, která vede ke zefektivnění kontroly rozsáhlých komplexů a nebo je využívána u objektů bez soustavného fyzického střežení.Máte-li zájem o bližší informace k tématu OSTRAHA MAJETKU, kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole "Váš dotaz" a chcete-li od nás odpověď, tak také "Email".


Jméno:
Email (pro odpověď): *
Vzkaz:

Předchozí stránka: Střežení osob
Následující stránka: Elektronická ochrana majetku
RCS Security spol. s.r.o.
Občanská 1170/31
710 00 Ostrava
Tel.: +420 596 132 166
Email: info@rcssecurity.cz

Copyright © 2004–2014 - RCS Security spol. s r.o., email: info@rcssecurity.cz. Všechna práva vyhrazena.