Nacházíte se: Úvod >> Investigativní činnost a detektivní služby


V poslední době velmi využívaná forma zhodnocení zabezpečení majetku klientů nezávislým subjektem, který podle zadání klienta provádí shromažďování údajů o případné nelegální činnosti zaměstnanců klienta, smluvní bezpečnostní služby, která zajišťuje ostrahu majetku klienta, případně obchodních partnerů klienta, její zdokumentování a předání orgánům činným v trestním řízení.

 • možné propojení zaměstnanců klienta a osob, resp. firem, zabývajících se prodejem výrobků, v oblasti hospodářské trestné činnosti,
 • zjištění nedostatků ve střežení majetku klienta stávající bezpečnostní službou, případné páchání trestné činnosti zaměstnanců ostrahy objektu,
 • zjištění nedostatků ve výkonu povinností odpovědných zaměstnanců klienta,
 • dokumentování hospodářské i jiné trestné činnosti, její předání orgánům činným v trestním řízení, spolupráce při dokazování trestné činnosti.

 • dokumentování činnosti zájmových osob z venku, sledování zájmových osob, apod.,
 • vyšetřování zevnitř organizace klienta, formou jednoho či více "insiderů", za tímto účelem včleněných do organizační struktury organizace klienta tak, aby měli přístup k dokumentaci a materiálům, souvisejícím s případnou trestnou činností.

 • nelegální vývozy materiálů a s tím spojenou prověrku činnosti odpovědných zaměstnanců klienta (expedice, váha, apod.) a dopravců,
 • popřípadě obchodních partnerů,
 • kontrolu vývozních dokladů na vrátnicích,
 • kontrolu záznamů o provedeném vážení na silniční váze,
 • kontrolu záznamů o provedeném vážení na železniční váze,
 • kontrolu výdeje jednorázových propustek do závodu, jejich prověrku dle skutečných průjezdů vstupy do závodu,
 • shromážďování důkazního materiálu pro případné šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení, spolupráce při odhalování a dokazování trestné činnosti,
 • zdokumentování nelegálních postupů a páchání trestné činnosti,
 • návrhy opatření k zamezení trestné činnosti.
Máte-li zájem o bližší informace k tématu INVESTIGATIVNÍ ČINNOST A DETEKTIVNÍ SLUŽBY, kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole "Váš dotaz" a chcete-li od nás odpověď, tak také "Email".


Jméno:
Email (pro odpověď): *
Vzkaz:

Předchozí stránka: Ke stažení
RCS Security spol. s.r.o.
Občanská 1170/31
710 00 Ostrava
Tel.: +420 596 132 166
Email: info@rcssecurity.cz

Copyright © 2004–2014 - RCS Security spol. s r.o., email: info@rcssecurity.cz. Všechna práva vyhrazena.