Nacházíte se: Úvod >> Produkty a služby >> Elektronická ochrana majetku >> Kamerové systémy


V současné době je bezpečnost a ochrana majetku velice důležitá. Kamerové systémy jsou nástrojem, pomocí něhož můžete svůj majetek ochránit a sledovat. Provoz kamerových systémů přitom výrazně napomáhá prevenci trestné činnosti a zároveň umožňuje velmi efektivně odhalovat páchanou trestnou činnost.

Zkušenosti s monitorováním pomocí kamerových systémů provozovaných v rámci elektronické ochrany majetku u našich zákazníků vedly postupně až k úplným dodávkám a instalacím širokého spektra těchto systémů.

Můžeme dodat kamerové systémy jak pro indoor, tak i pro outdoor provoz.

Od nejjednoduchších až po složité otevřené systémy video managementu pro nejnáročnější aplikace.

Hlavní okruhy dodávek tvoří systémy pro:


Důvodem instalace kamerových systémů v domech a bytech je ochrana jednak před zloději, ale i před vandaly. Tyto systémy působí hlavně preventivně, ale slouží i při dodatečném objasňování pohybu osob v objektech v inkriminovanou dobu. V případě sledování parkovacích míst přispívají tyto systémy ke snížení a objasňování vykrádání vozidel, či jejich krádeží.

Využívají se systémy s detekcí pohybu, které zaznamenávají obraz jen když je potřeba. Takto lze prodloužit délku pořízeného záznamu.


V současnosti se kamerové systémy NESMÍ připojovat do místního rozvodu TV (např. STA). Přístup ke kamerovému systému a jeho záznamům smí mít pouze správce.

Kamerový systém má přínos ve zvýšené bezpečnosti obyvatel domu. Velmi se osvědčují kamery umístěné ve výtazích.

Kamery lze nainstalovat jako skyté, kdy vypadají jako normální pohybové čidlo a zaznamenávat také zvuk, který může dále přispět k identifikaci případného pachatele.


Pro instalaci do bytů je možno využít kamer, které ukládají obraz do své interní paměti a to pouze při pohybu. Nahrávku z takové kamery lze přehrát na běžném TV přijímači, takže není nutné žádné další zařízení (rekordér, počítač).


Při nasazení kamerových systémů v rodinných domcích přibývají navíc kamery, které sledují vnější prostor kolem domu, příjezdové komunikace, branky apod. Tyto kamery se obvykle nedělají jako skryté. Předpokládá se, že běžné pachatele odradí.

Někdy bývá vhodné kombinovat funkční venkovní kamery s maketami kamer. Ty jsou cenově mnohem výhodnější, než kamery "ostré". Při vhodné volbě makety kamery a vhodného umístění je velmi těžké rozpoznat, zda jde o kameru skutečnou, nebo maketu a to i pro odborníky v oboru.

Vnitří kamery se naproti tomu realizují převážně jako skryté. Neodradí-li venkovní kamery pachatele, je velmi žádoucí zaznamenat skrytými kamerami jeho pohyb v domě a tak přispět k jeho identifikaci.


Jakýkoliv kamerový systém je nezbytné vždy individuálně navrhnou s přihlédnutím důležitosti střeženého objektu a požadované funkci. Velmi důležité je skutečné uspořádání objektu, které má největší vliv na umístění kamer.


Kamerové systémy pro tyto účely se vyznačují zejména tím, že téměř vždy je nutno použít kamery s nočním viděním, protože osvětlení monitorovaných prostor je většinou pouze tlumené.

V hernách jsou největším problémem hráči, kteří se snaží vykrádat automaty a to jak samostatně nebo po domluvě s obsluhou. Proto je vhodné sledovat jak oblast s hracími automaty, tak bar a obsluhu.

Protože herny obvykle mají nonstop provoz, kamerové systémy tak pracují nepřetržitě.

Pro bary a herny je také důležitý psychologický efekt, kdy hráči vědí že je nainstalován kamerový systém. Pro větší efekt je možné nainstalovat také atrapy kamer na viditelné místa herny.


Kamerový systémy pro herny a restaurace je nezbytné navrhnot vždy individuálně. Velmi důležitá je skutečná situace ve střežené herně, které má vliv na umístění kamer.


Ochrana výrobních prostor je důležitým prvkem při vyhodnocování kvality práce zaměstnanců. Pomáhá také odhalovat krádeže ze skladů, výrobních prostor a obchodů a to jak ze strany zákazníků, ale také obsluhy. Pro tyto prostory se hodí barevné kamery, které zaznamenávají obraz pouze při pohybu. Zařízení pro záznam musí mít dostečnou kapacitu, protože na drobné krádeže se může přijít až při inventurách. Hlídání kvality práce ve výrobních prostorech pak velmi zefektivní práci zaměstnaců protože ví, že jsou sledování, ale také ušetří na mzdových nákladech za flákající se pracovníky.


Každý kamerový systém je nezbytné individuálně navrhnout. Velmi důležité je skutečné uspořádání objektu,které má největší vliv na umístění kamer.


Monitorování hotelových prostor je důležitým prvkem při zajišťování bezpečnosti v hotelích.


Jakýkoliv kamerový systém ne nezbytné vždy individuálně navrhnou s přihlédnutím důležitosti střeženého objektu a požadované funkci. Velmi důležitá je skutečné uspořádání objektu,které má největší vliv na umístění kamer.


Tyto systémy se NESMÍ instalovat tak, aby záběry z kamer bylo možné sledovat na počítačích v rámci školní počítačové sítě.

Záběry z kamer je možné ukládat pro pozdější použití. V těchto případech se data obvykle ukládají na školním serveru, který bývá umístěn převážně na vrátnici.

Kamerové systémy pro školy a školky pomáhají starat se o bezpečnost dětí. Monitorování prostor v těchto objektech napomáhá zejména potlačování šikany a napomáhá odhalování zlodějů, mimo jiné i v šatnách, vstupních prostorech apod.

Financování kamerových systémů lze velmi často pokrýt z dotací Evropské Unie, nebo přiřadit do většího projektu jako je rekonstrukce školy atp.

S vypracováním potřebných dokumentů Vám rádi pomůžeme.


Existuje celá řada technických řešení, která umožňují realizovat kamery tak, že nejsou vidět, případně že jsou umístěny do jiných zařízení, takže i odborník je přehlédne.
Máte-li zájem o bližší informace k tématu KAMEROVÉ SYSTÉMY, kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole "Váš dotaz" a chcete-li od nás odpověď, tak také "Email".


Jméno:
Email (pro odpověď): *
Vzkaz:

Předchozí stránka: Docházkové a přístupové systémy
Následující stránka: Pult centralizované obsluhy
RCS Security spol. s.r.o.
Občanská 1170/31
710 00 Ostrava
Tel.: +420 596 132 166
Email: info@rcssecurity.cz

Copyright © 2004–2014 - RCS Security spol. s r.o., email: info@rcssecurity.cz. Všechna práva vyhrazena.