Nacházíte se: Úvod >> Produkty a služby >> Elektronická ochrana majetku >> Elektronické zabezpečovací systémy

Růst majetkové trestné činnosti sebou přináší stále vyšší nároky na ochranu majetku. Jedním ze způsobu, jak tomu čelit, je použití elektronické zabezpečovací signalizace, která slouží k tomu, aby spolehlivě a včas informovala uživatele objektu o záměru narušitele proniknout do chráněného prostoru, a tím chrání osoby i majetek, který se nachází v zabezpečené oblasti.

EZS, jak se tyto systémy označují, jsou finančně mnohem dostupnější než si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí.Základem každého zabezpečovacího systému je ústředna, která průběžně vyhodnocuje signály z čidel a ovládacích zařízení. Na základě jejich analýzy rozhoduje o vyhlášení poplachu

Pro vytvoření zabezpečovacího systému se používá celá řada čidel:

 • Pohybová čidla
  Tvoří základ každého bezpečnostního systému. Za mnoho let používání byly vyzkoušeny různé technologie. V současné době se praxe ustálila na dvou systémech, případně jejich kombinace.
  • PIR čidla
   Tento druh čidel pracuje na principu infračerveného záření (IR - infra red). Ačkoliv systémy PIR vycházejí nejlevněji, patří mezi nejspolehlivější.
  • MW čidla
   Tato čidla fungují obdobně jako radary na měření rychlosti. Pracují na bázi mikrovln (MW - micro wave).
  • Duální čidla
   Aby byla zajištěna maximální ochrana prostorovými pohybovými čidly, začala být jednotlivá čidla kombinována.
  • Čidla s úpravou PET+
   V případě, že v hlídaných prostorách žijí s majiteli i domácí zvířata, dochází při použití standardních pohybových čidel k falešným poplachům, které vyvolávají domácí zvířata při každém svém pohybu. Při použití běžných čidel nezbývá nic jiného, něž tato zvířata umístit mimo střežený prostor. Z těchto důvodů byla vyvinuta pohybová čidla s posunutou geometrií detekce, která umožňuje vytvořit "hluchý" prostor, který umožňuje pohyb domácích zvířat bez vyvolání poplachu.
 • Magnetické kontakty
  Nedílnou součástí každého EZS jsou magnetické kontakty. Prvek je složen ze dvou částí - magnetu a snímací cívky. Tato čidla se umisťují na okna a dveře a signalizují jejich otevření.
 • Senzor tříštění skla
  Jedná se o akustický snímač nastavený přesně na frekvence zvuku rozbíjeného, lámaného, tříštěného, případně i řezaného skla. Indikuje poškození skleněné plochy.
 • Senzor změny tlaku
  Tyto senzory byly původně vyvinuty pro ochranu automobilů. Signalizují změnu tlaku způsobenou otevřením okna nebo dveří.
 • Senzor vibrací
  Tyto senzory se instalují především do trezorů nebo skříní. Jejich cílem je signalizovat vibrace vznikající od mechanického nářadí při pokusu o vniknutí do chráněných prostor.
 • Infrazávory
  Infrazávory se používají tam, kde není možné hlídat prostor jiným způsobem nebo tam, kde to není žádoucí. Aktivní část čidla vyzařuje okem neviditelný infračervený paprsek, který dopadá na pasivní část čidla. V případě, že narušitel vstoupí do chráněného prostoru, paprsek se přeruší a je vyhlášen poplach.

Vyhodnotí-li ústředna, že došlo k narušení chráněného prostoru vyhlásí poplach. Aby se o případném narušení objektu včas dozvěděl majitel nebo správce objektu, bezpečnostní služba, u které je PCO a okolí objektu, používají se různé systémy ohlášení poplachu.

 • Sirény
  Nejznámějším hlásičem poplachu jsou sirény. Ty hlásí svému okolí, že došlo k narušení objektu. Jejich použití je však diskutabilní, protože narušitel pozná, že byl vyhlášen poplach. Používají se proto spíše v případech kdy postačí jejich spíše preventivní účinek.
 • Telefonní hlásiče
  Tato zařízení pracují tak, že v případě vyhlášení poplachu automaticky vytočí telefonní čísla z vloženého seznamu. Je možné přehrát nahraný hlasový vzkaz. Tyto systémy vyžadují pevnou telefonní linku.
 • GSM hlásiče
  Pracují obdobně jako telefonní hlásiče, s tím rozdílem, že ke spojení využívají mobilní telefon. Tato technologie umožňuje navíc posílání SMS.
 • Bezdrátové připojení k PCO
  Zejména pro nepřetržité připojení se využívají rádiové kanály, kterými se přenáší informace o poplachu z objektu do PCO.
 • Připojení prostřednictvím internetu
  Dalším komunikačním kanálem je předávání informací prostřednictvím internetu. Přitom nezáleží jakou technologií je připojení k internetu v chráněném objektu realizováno.

Je-li EZS připojena k PCO, vzniká potřeba spolehlivě tyto informace přenášet z ústředny do pultu centralizované ochrany. Proto se vždy kombinují nejméně dva přenosové kanály, aby se dosáhlo větší spolehlivosti.

Vzhledem k tomu, že každý objekt je jiný, pokaždé jsou jiné požadavky na úroveň a spolehlivost signalizace, je každý systém po konzultaci navrhován individuálně.
Máte-li zájem o bližší informace k tématu ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY, kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole "Váš dotaz" a chcete-li od nás odpověď, tak také "Email".


Jméno:
Email (pro odpověď): *
Vzkaz:

Předchozí stránka: Elektronická ochrana majetku
Následující stránka: Elektronická požární signalizace
RCS Security spol. s.r.o.
Občanská 1170/31
710 00 Ostrava
Tel.: +420 596 132 166
Email: info@rcssecurity.cz

Copyright © 2004–2014 - RCS Security spol. s r.o., email: info@rcssecurity.cz. Všechna práva vyhrazena.