Nacházíte se: Úvod >> Produkty a služby >> Elektronická ochrana majetku >> Elektronická požární signalizace


S rostoucím vývojem technologií staveb se stále zvyšují požadavky na jejich požární bezpečnost. Jedním z prvků požárně bezpečnostního zařízení staveb je elektrická požární signalizace (EPS). Jejíž úlohou je včasné rozpoznání a signalizace vzniku požáru, s přesným určením ohroženého místa v nejčasnějším stádiu jeho vzniku. Právě včasným a přesným odhalením hrozícího nebezpečí, lze předejít nejen škodám na majetku, ale především újmám na zdraví a lidských životech.

Technické řešení současných EPS systémů umožňuje kromě signalizace vzniku požáru ovládat ostatní požárně-bezpečnostní prvky jako jsou systémy odvodu kouře a tepla, automatické hasební systémy, otevírání únikových cest, zapínání světla na únikových cestách, ovládání evakuačních výtahů, případně aktivaci hlášení evakuačním rozhlasem.

Obdobně jako u EZS, i v tomto případě tvoří základ ústředna, na kterou jsou napojeny čidla, ovládané systémy a komunikační jednotky.

Fungují tak, že na základě změn sledovaných fyzikálních veličin, signalizují změnu sledovaného stavu. V praxi používáme tyto typy senzorů:

 • Ionizační hlásič kouře
  Hlásič se skládá ze dvou komor. Otevřené vnější komory a vnitřní polouzavřené referenční komory. V referenční komoře je fólie s malým množstvím radioaktivního Americia 241. V klidu protéká touto fólií určitý elektrický proud. Jakmile do hlásiče vnikne kouř, dojde ke snížení proudu, což je vyhodnocováno. Přesáhne-li změna zadanou hodnotu přepne se hlásič do poplachového módu.
 • Optický hlásič kouře
  Optické senzory pracují na principu absorbce rozptýleného světla. Pulzující LED dioda je umístěna v komoře, do které nemůže vniknout světlo z žádného externího zdroje. Vnikne-li do hlásiče kouř, způsobí částice kouře rozptyl světla a tuto změnu zaznamená fotodioda, na kterou může dopadnout jen rozptýlené světlo, nikoliv přímé z LED diody, a které přepne hlásič do poplachového módu.
 • Teplotní hlásič
  Ke své činnosti využívají dva termistory. Jeden, je umístěný uvnitř hlásiče, takže se změny teplot projeví s určitým zpožděním než u druhého, venkovního. Dojde-li k nárůstu teploty, byť velmi malému, projeví se to nejprve u venkovního termistoru. Vnitřní termistor tuto změnu zaznamená se zpožděním. Budeme-li vyhodnocovat rozdíl stavu obou termistorů , můžeme zaznamenat i velmi malé změny teploty. Pokud dochází ke změně teploty velmi pomalu, takže diferenciální část čidla tuto změnu nezachytí, zareaguje hlásič při dosažení teploty 54°C.
 • Chemické senzory
  Hlavní funkcí chemického senzoru je detekovat oxidy uhlíku ( CO a CO2 ) vznikající při hoření, ale také detekovat vodík ( H2 ) a oxidy dusíku ( NOx ). Plynový senzor tak poskytuje doplňující informaci pro dokonalé potlačení falešných poplachů.
  Samostatně se využívají chemické senzory i k detekci unikajícího plynu.

Vzhledem k tomu, že mohou nastat situace, kdy začínající požár zpozoruje člověk dříve, než toto zaregistrují hlásiče, bývají součástí rovněž požární spínače, které po stisknutí vyhlásí požární poplach.

Vzhledem k tomu, že každý objekt je jiný, pokaždé jsou jiné požadavky na úroveň a spolehlivost signalizace, je každý systém po konzultaci navrhován individuálně.
Máte-li zájem o bližší informace k tématu ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE, kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole "Váš dotaz" a chcete-li od nás odpověď, tak také "Email".


Jméno:
Email (pro odpověď): *
Vzkaz:

RCS Security spol. s.r.o.
Občanská 1170/31
710 00 Ostrava
Tel.: +420 596 132 166
Email: info@rcssecurity.cz

Copyright © 2004–2014 - RCS Security spol. s r.o., email: info@rcssecurity.cz. Všechna práva vyhrazena.